Wie zijn
Wij

Wij zijn AVIV, een kerkbeweging in Oosterwolde en omgeving. Nadat een gedeelte van de groep zelf nu een aantal jaar een huiskerk heeft werd het tijd om groter te groeien!

Wij hebben als groep ervaren wat de kracht is van een kleine groep: het naar elkaar omzien, het samen leren, het leven delen en groeien in geloof. Het is zo levens veranderend dat het verlangen kwam om meer mensen zo’n plek te bieden. Een plek van ontmoeting en verbinding met elkaar, verdieping in het Woord en leren omzien naar elkaar en de omgeving.

We hebben naast de AVIV huiskerken iedere eerste zondag van de maand een samenkomst met alle huiskerken gezamenlijk. Verder zijn er meer AVIV activiteiten die al aangeboden worden en die in ontwikkeling zijn.

STUURGROEP

Met de start van AVIV kwam ook een team tot leven: de stuurgoep! Zij zijn de stuwende kracht achter het vormgeven van de Visie, Missie en Kernwaarden van AVIV. 

Bij AVIV draait alles om gezamenlijkheid en daarom nodigen we iedereen uit om mee te doen en actief deel te nemen. Alle betrokken huiskerken doen vol enthousiasme mee in het uitdragen van de Visie en Missie van AVIV.

Waarom deze naam? De meeste zullen AVIV wel herkennen van Tel Aviv; een stad in Israël. AVIV is dan ook een Hebreeuws woord.

AVIV  אביב betekent “Lente, vernieuwing”. De maand AVIV is de start van de lente periode, de gerst oogst. In sommige contexten kan “AVIV” ook “bron” betekenen, omdat de lente vaak geassocieerd wordt met de opkomst van nieuw water uit de grond.

Nahum Sokolow, vertaler van het boek van Theodor Herzl gaf Tel Aviv ook de naam, met een mooie uitleg. Hij zou hebben gezinspeeld op het idee van wedergeboorte in de lente en de archeologische betekenis van tell (hoop ruïnes) om het verleden en de toekomst van de Joodse natie te symboliseren.

De naam AVIV is als een symbolische verwijzing naar de opstanding van Jezus, die wordt beschouwd als het begin van een nieuw leven en een nieuwe start. In de Bijbel wordt de opstanding van Jezus vaak beschreven als het begin van een nieuwe schepping, waarbij ook vaak verwezen wordt naar de lente, een tijd van nieuw leven en groei.

‘AVIV’ kan ook de symbolische verwijzing naar de wederkomst van Jezus betekenen, als een belofte van vernieuwing en een toekomstige glorie en eeuwig leven.

Wij geloven dat Jezus de bron is voor vernieuwing. Wij hebben geloof voor nieuw leven voor onze omgeving!