Geven

Wil jij ook deel uitmaken van datgene wat we mogen doen? Bouw jij ook mee aan het werk dat hier in Oosterwolde en omgeving gedaan mag worden voor het Koninkrijk van God? Dat kan fysiek, maar ook financieel.

Zou je AVIV willen ondersteunen met jouw financiële bijdrage, en zo meewerken aan de opbouw van Gods Koninkrijk? De middelen die we ontvangen via offers, donaties en giften zullen worden besteed aan de uitvoering en ontwikkeling van al onze activiteiten.

AVIV is ingeschreven bij de Belastingdienst en is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI- beschikking betekent dat je belastingteruggave kunt ontvangen over donaties en tienden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst.

(Klik of scan de QR-code)

Stichting AVIV – Kerk in beweging
NL31RABO0373376456

Dankzij jouw ondersteuning zijn we in staat om:

✔ Het evangelie naar velen te verspreiden.
✔ Evenementen en diensten te organiseren.
✔ Onderwijs te verstrekken.
✔ Conferenties organiseren.
✔ Andere bedieningen te zegenen.