Welkom
bij AVIV

Kerk in beweging

Visie en Missie

Als AVIV hebben we de roeping om redding te brengen aan deze generatie. Wij willen dit doen door het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, door discipelen te maken en door huiskerken te starten.

Een kerk is een groep discipelen die hun gaven gebruiken om elkaar te dienen, uit te reiken naar anderen en het evangelie te verkondigen. (Mat. 28:19-20)

Grote samenkomst

Voor huiskerken en geïnteresseerden 

Zondag 7 juli 2024 – 10:30uur

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Huiskerken

Huiskerken zijn het centrum van onze beweging en hebben tot doel om elkaar te discipelen: bemoedigen, opbouwen en groeien in geloof.

Zodat elke gelovige, volmaakt in Christus, een discipel maker wordt. (Kol. 1 : 28)

Wij bevestigen ‘de kerk’ in haar historische uitingen, wat ook een zegen is voor velen, maar we geloven ook dat een andere vorm van ‘kerk zijn’ noodzakelijk is als aanvulling voor onze tijd.

Wij onderstrepen het concept om kerk te zijn in kleine gemeenschappen. We noemen dit ‘AVIV’; Kerk in beweging. AVIV bestaat uit verschillende huiskerken.

Samenkomsten van de huiskerken kunnen bestaan uit: aanbidding en gebed, onderwijs, ontmoeting en evangelisatie, zoals ook geschreven staat in Handelingen 2:42. Elke huiskerk is zelf vrij en verantwoordelijk voor de invulling van de samenkomst passend binnen Gods woord en de visie van AVIV. We zullen regelmatig samenkomen met de starters van de huiskerken om samen op één lijn te blijven. 

Een huiskerk samenkomst wordt bij voorkeur op de zondagochtend gehouden.

Iedereen die samenkomt in één van de huiskerken levert zijn bijdrage als onderdeel van het Lichaam van Christus, die zichzelf in liefde bedient. (1 Kor. 14:26). We bevestigen de waarde van een eenvoudige structuur. 

DNA van ons leiderschap is: het leven van Christus in ons, voortbrengen in anderen. Want als wij het leven van Christus doorgeven aan anderen, verbinden wij hen met Jezus, het hoofd van de Kerk. Zo vormen we samen het lichaam van Christus.

Als AVIV hebben we de roeping om discipelen te maken. Een kerk is een groep discipelen die hun gaven gebruiken om elkaar te dienen, uit te reiken naar anderen en het evangelie te verkondigen. (Mat. 28:19-20) 

We bevestigen het principe van vermenigvuldiging door middel van evangelisatie en stimuleren ook andere Christenen om huiskerken te gaan starten. Dit geeft een organische en dynamische groei in de omgeving.

We streven naar een maandelijkse samenkomst met alle verschillende huiskerken, die verbonden zijn met AVIV. Ontmoeten, aanbidding, gebed en bemoediging staan dan centraal.

Ben je geïnteresseerd en bezoek je nog geen huiskerk maar wil je een samenkomst van AVIV bijwonen dan ben je ook van harte welkom.

ACTIVITEITEN

Wij zijn een bruisende gemeenschap van individuen die samenkomen om hun geloof te versterken, vriendschappen te smeden en gezamenlijk een positieve impact te hebben. 

Naast alle verschillende huiskerken die verbonden zijn met AVIV, is iedereen van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Deze zijn open voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontdekken en groeien in geloof en het ontmoeten van andere christenen.

Alpha

Basis
ALPHA is kennismaking met christelijk geloof. Ben je op zoek zijn naar zingeving en antwoorden op levensvragen? Eten, ontmoeting, gesprek en onderwerpen besproken zoals 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden?'.
Aanmelden

Dieper

Discipelschap
DIEPER is een inspirerende discipelschapscursus, ideaal als vervolg op de Alpha-cursus of voor diegenen die hun geloof willen verdiepen. Deze cursus helpt je om je relatie met God te versterken en Jezus in alle aspecten van je leven te volgen.
Aanmelden

juni, 2024

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld je aan voor deze app-groep